Information från styrelsen

Koderna till entréerna kommer att ändras inom kort. Mer info kommer i din brevlåda.

Föreningen har anlitat ett parkeringsbolag, Q Park, för att få bort problem med felparkeringar inom området. Mer info kommer inom kort.

Kom ihåg att avboka din tvättid om du inte tänker tvätta.

Skyddsrum, källargångar och under trappor är varken avstjälpningsplats för skräp eller personliga tillhörigheter.

/Vicevärdarna