Ny version av normalstadgar

Ny versioner av HSB normalstadgar för bostadsrättsföreningar (version 5) ligger nu ute här på hemsidan. Den nya versionen har tagits fram på grund av att lagändringar trädde i kraft den 1 juli 2016 i lagen om ekonomiska föreningar, bostadsrättslagen och årsredovisningslagen.

De nya aktuella stadgarna, version 5
Många bostadsrättsföreningar har antagit 2011 års stadgar i någon av de tidigare versionerna. Ofta upplevs stadgeändringar som väldigt betungande, men det behöver inte vara det. En checklista finns framtagen som beskriver varje steg från tanke på nya stadgar tills de är registrerade hos bolagsverket. Beslutsmallar, som beskriver vilka paragrafer som ska ändras när föreningen uppdaterar stadgarna från en viss tidigare version, kommer inom kort finnas tillgängliga på HSB:s hemsida.
Mer information finner ni här >>>

Här finner du nuvarande stadgar i Brf Munin och de nya som föreslås

HSB Munin nuvarande stadgar

HSB stadgar 2011, version5