Bo i bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt innebär att man är medlem i en ekonomisk förening. Tillsammans med övriga medlemmar äger du fastigheten du bor i.

Som bostadsrättsinnehavare har du nyttjanderätt till din bostad och förfogar över den inom de ramar som bostadsrättslagen och bostadsrättsföreningens stadgar ger. Bostadsrätten innebär ett ansvar och skyldigheter att vårda och sköta om såväl den egna lägenheten som gemensamma utrymmen inne och ute.

Ansvarfördelningen mellan bostadsrättsinnehavaren och föreningen finns reglerad i föreningens stadgar. Föreningen ansvarar för skötsel, underhåll och reparationer av fastigheternas yttre samt för de gemensamma utrymmen och utemiljön. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för den egna lägenheten och har också rätt att göra vissa ändringar i sin bostad. Har du planer på renovering eller ändringar se information nedan.

Bostasrättstilläggsförsäkring har föreningen tecknat för de boende hos Länsförsäkringar och ingår i hyran.

Som medlem har man möjlighet att påverka vad som händer i föreningen. Du kan lämna förslag till styrelsen och ställa upp att arbeta i styrelsen. Du kan vara med och diskutera gemensamma frågor och rösta i föreningsstämman.

pdf_48x48 Vem ska underhålla bostadsrätten