Hyra ut i andra hand

hyrahusAndrahandsuthyrning måste vara godkänd av styrelsen. Detta gäller även om du upplåter lägenheten till någon i familjekretsen och ingen hyra tas ut.

Hyresgästen omfattas av föreningens stadgar och regler och styrelsen har rätt att upphäva uthyrningen om hyresgästen inte följer reglerna. Vid uthyrning i andra hand blir du hyresvärd och har kvar ditt ansvar gentemot bostadsrättsföreningen, exempelvis när det gäller att avgiften betalas in i tid. För din egen skull är det bra att kolla med ditt försäkringsbolag om det behövs några kompletterande försäkringar för att få ett fullgott skydd om något skulle hända.

Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning för en period på högst ett år i taget och i enlighet med praxis i hyresnämnden. Skäl kan vara t ex heltidsstudier eller arbete på annan ort eller inledande av samboförhållande. Den grundläggande tanken i bostadsrättsföreningen är att lägenheterna ska bebos av bostadsrättshavare och inte nyttjas som investeringsobjekt.

Några saker att tänka på för dig som hyr ut i andrahand
• Du är ansvarig för att årsavgiften betalas.
• Du är ansvarig för att din hyresgäst sköter sig.
• Du kan inte hyra ut till någon annan än den du angett i din ansökan.
• Hur ser din hemförsäkring ut!
• Skriv ett kontrakt med den som hyr av dig.

Kontakta vicevärden om du har frågor.
Ansökningshandlingarna finns på vicevärdsexpeditionen. Skicka det ifyllda dokumentet till expeditionen tillsammans med en kopia på andrahandskontraktet till Vintervägen 3C.

pdf_48x48 Ansökan om andrahandsuthyrning