Stadgar

Interna regler som varje bostadsrättsförening måste ha, kompletterar så att säga bostadsrättslagen.
Stadgarna är själva grunden för en bostadsrättsförening, här beskrivs reglerna för föreningens verksamhet.

pdf_48x48 Stadgar.pdf