Brandskydd

Vad gör du om det brinner? och hur kan du förebygga en brand? Vad du kan göra för att förebygga bränder i hemmet.

√ Hur snabbt vill du veta att det brinner? Skaffa minst 1 brandvarnare (måste finnas i varje lägenhet)
√ Köp brandsläckare, gärna pulversläckare
√ Lämna inte TV, dator m.m. i s.k. standby-läge.
√ Dra ur kontakter till hushållsmaskinerna, brödrost, kaffebryggare o.dyl.
√ Kontrollera alla dina sladdar och kontakter.
√ Byt både ledningar och kontakter i gamla armaturer.
√ Se till att filter och spisfläkt är rena från fett.
√ Släck alla levande ljus innan du lämnar ett rum.

alert_256x256
Det brinner! Följ regeln: Rädda-Varna-Larma-Släck
• Rädda: Rädda dig själv och om det är möjligt andra människor som är i fara. Kryp på golvet eftersom den giftiga brandröken stiger uppåt. Stäng alla dörrar efter dig. Det fördröjer både brandens och den farliga rökens spridning.
• Varna: Varna andra i närheten, så att de kan sätta sig i säkerhet.
• Larma: Stanna i lägenheten, ring SOS-alarm på 112 och invänta hjälp.
• Släck: När du gjort allt ovan kan du försöka släcka elden. Tänk på att inte riskera din egen hälsa. Om du inte kan släcka, stäng in elden! Det fördröjer brandförloppet.

Tänk på att
• aldrig gå ut i ett trapphus som är rökfyllt.
• om det kommer in rök genom dörrspringor eller ventilation; täta med blöta handdukar eller med tejp. Normalt står en lägenhet emot branden i ca 60 minuter och är därför en säker plats. Behöver du evakueras gör räddningstjänsten det.

firemanDet här vill man veta på SOS-alarm
OBS! 112 är ett nödnummer som endast får användas vid akuta nödlägen. Dit räknas situationer där det är fara för liv, egendom och miljö. Väl framme hos SOS får du besvara några frågor för att underlätta och förbättra räddningsinsatsen.

– Vilket telefonnummer ringer Du ifrån?
– Vad har hänt?
– Var behövs hjälpen?
– Vem är Du som ringer?

Sen får Du frågor som rör den specifika situationen t.ex:
– Är någon skadad och hur är tillståndet på den drabbade?
– Är någon medvetslös eller fastklämd?
– Är personen inomhus eller utomhus?
– Namn, kön och ålder på den skadade?