Information från styrelsen

Byggnadslovet för att börja åtgärda gavlarna är nu klart!

Åtgärdat: – yttertrapporna under tunnlarna som varit lösa – cykelhuset vid gaveln 3:an/5:an med anledning av att marken hade sjunkit.

Belysning: – en lyktstolpe på innergården är flyttad så att hörnet mellan 3:an och 5:an lyses upp – belysning under träden på innergården är på gång.

Bokhylla till det nya biblioteket är nu inköpt. Biblioteket, som kommer att finnas i den gamla biltvätten i 7:ans hus, beräknas vara klart i slutet av november.

Märk upp din cykel (om du har den stående i föreningens gemensamma utrymmen eller utomhus) med namn och lägenhetsnummer. Mer info kommer i brevlådorna.