Ordinarie föreningsstämma

Medlemmar i HSB Brf Munin i Växjö kallas till ordinarie föreningsstämma.

Tid: Onsdagen 17 maj 2017 kl. 18:30
Plats: Hotel Royal Corner, Liedbergsgatan

Handlingar samt dagordning har skickats ut till boende under vecka 18, i början av Maj månad 2017. Du kan även hämta/ladda ner dem här.
Varmt välkomna.