Inre fond

wallet_256x256Varje år avsätts en del av din årsavgift till den inre fonden. För närvarande ca. 80-100kr i månaden beroende på storleken.

Inre fond
Den inre fonden är en sorts sparande för bostadsrättshavarna. Pengarna är öronmärkta för reparationer i den egna lägen­heten. Men eftersom det är bostadsrättshavarnas pengar kan den inre fonden normalt användas även till sådant som inte hör till lägenhetsreparationer.

När bostadsrättshavaren begär att få ut pengar från föreningen minskas dennes inre fond med samma belopp. I de flesta fall betalas pengar ut när medlemmen begär det mot uppvisande av kvitto på reparationen.

Vid uttag ur den inre fonden, kontakta vicevärd.

Inre underhåll
Den skyldighet som en bostadsrättshavare har enligt stadgar och bostadsrättslag att sköta underhållet av sin lägenhet. Vad du som bostadsrättsinnehavare ansvarar för kan du läsa i ”Vem ska underhålla bostadsrätten”. Brf Munin har några undantag i förhållande till normalstadgarna.

pdf_48x48 • Vem ska underhålla bostadsrätten
• Avvikelser för Brf Munin