Värme och ventilation

smart-icon-6
Fjärrvärme alstrar komfort i din bostad, återanvänder energi till gagn för miljön, och sänker på sikt föreningens energikostnader.

Värme
Energikällan för värme och varmvatten är fjärrvärme, som föreningen köper från VEAB i Växjö i form av hetvatten. Hetvattnet strömmar i en kulvert genom några av husen från Växjös fastigheter där det sedan går vidare till Brf. Munin, för att därefter returnera samma väg tillbaka till värmeverket.

Värme tillförs din lägenhet via radiatorerna ”elementen”. Täpp därför inte till ventilerna – Håll dem fria från damm och smuts!

Ventilation
Ventilation är av äldre typ, självdrag. Det är viktigt att inte täta fönster för mycket, ventilationsluckor eller blockera självdragsluckan i köket. Detta kan skapa större problem i bostaden i framtiden.

fastighet03
Denna lucka får du inte täcka över, det är en självdragsventilation lucka. Det är inte heller tillåtet att koppla på utsug/utblåst från köksfläkt p.g.a. brandfara.