Revisor / valberedning

En ekonomisk förening måste ha minst en revisor. Revisorn väljs av föreningsstämman om inte något annat är bestämt i stadgarna.

Revisor för Brf. Munin:
Kjell Karlsson

Valberedning för Brf. Munin:
Olev Norviit (sammankallande)
Karin Andréasson